Privacybeleid

Douchedeurstrippen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 

Bij bestellingen die via onze website geplaatst worden, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens. Op deze pagina vind je meer informatie over ons privacy beleid.

 

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om je een goede service te kunnen bieden, hebben wij enkele gegevens van je nodig. We vragen je deze gegevens in te vullen omdat dit voor ons noodzakelijk is om de bestelling goed af te kunnen handelen. Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, worden de volgende gegevens verzameld:

 

Identiteitsgegevens

Dit zijn de gegevens welke je tijdens het bestelproces aan ons verstrekt:

 

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Land

Telefoonnummer

E-mailadres

Deze gegevens gebruiken wij om je bestelling te verwerken en om mogelijk met je in contact te komen als er vragen zijn over de geplaatste bestelling. Het mailadres wordt daarbij gebruikt om een orderbevestiging te verzenden, zodat je altijd in bezit bent van een bewijs van je bestelling. Je e-mailadres wordt niet voor marketingdoeleinden gebruikt en wordt niet aan derden verstrekt.

 

Betalingsgegevens

Bij registratie van betalingsgegevens noteren we enkel het totaalbedrag en je betaalwijze (MasterCard, VISA, Paypal, iDEAL, Op rekening of een overboeking via Bank of Giro). Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

 

Verkeersgegevens

Bij verkeersgegevens kun je denken aan het registreren van een IP-adres, het installeren van een cookie, het registreren van het klikgedrag en het analyseren van je navigatie op onze website.

 

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de functionaliteit en inhoud van onze site kunnen verbeteren.

 

Doelen en gegevensverwerking

Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Douchedeurstrippen.nl je gegevens verzamelt. Douchedeurstrippen.nl heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van je gegevens:

 

Douchedeurstrippen.nl verwerkt identiteitsgegevens voor administratieve doeleinden, zoals:

het verwerken van je bestelling

de bezorging van je bestelling op het door jou gekozen afleveradres

Douchedeurstrippen.nl verwerkt betalingsgegevens voor administratieve doeleinden, namelijk:

 

de betaling van je bestelling

Verkeersgegevens verwerkt Douchedeurstrippen.nl voor communicatieve doeleinden, zoals:

 

het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site

 

Doorlinken via onze website

De website van Douchedeurstrippen.nl kan doorlinken naar andere sites die niet onder het beheer van Douchedeurstrippen.nl vallen. Douchedeurstrippen.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels door de beheerders van de betreffende sites.

 

Beveiligde pagina’s

De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. Alle pagina’s zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om je (creditcard)gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor ‘Eigenschappen’. Je krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij ‘Verbinding’ staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Je creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

 

Periode van opslag

Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die je invult op. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende een periode van 7 jaar.

 

Herkomst van gegevens

De gegevens die Douchedeurstrippen.nl verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, die door de bezoeker zelf worden verstrekt via het bestelformulier.

 

Verstrekking van gegevens

Douchedeurstrippen.nl verstrekt je gegevens aan een beperkte kring van derden die de gegevens voor administratieve doeleinden verwerken:

 

Betaalproviders: voor het verwerken van betalingsverkeer verstrekken wij je gegevens, afhankelijk van de betaalmethode aan, ING. PayPal (Europe) en Sumup

 

Hiernaast verstrekt Douchedeurstrippen.nl je gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.

 

Rechten van bezoekers en onze cliënten

Als bezoeker of klant van onze website heb je het recht om je tot onze afdeling administratie te richten met het verzoek om je mede te delen hoe onze organisatie je gegevens verwerkt. De afdeling E-commerce zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan je doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, hoe lang de gegevens zullen worden opgeslagen of aan de hand van welke criteria dit gebeurt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

 

Als duidelijk is dat wij persoonsgegevens van je verwerken en welke gegevens dit zijn heb je een aantal mogelijkheden, die hieronder worden genoemd.

 

Als de gegevens feitelijk onjuist, onnodig of onvolledig blijken te zijn, kun je bij ons een verzoek tot rectificatie indienen; wij zullen je gegevens dan zo snel mogelijk verbeteren, aanvullen of afschermen.

 

Daarnaast mag je een verzoek tot gegevens verwijdering indienen. Wij checken vervolgens of jouw gegevens inderdaad gewist moeten worden. Dit doen we aan de hand van alle toepasselijke privacywetgeving. Blijkt dat je hier recht op hebt, dan wissen we zo snel mogelijk je gegevens.

 

Ook kun je een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Dit betekent dat je persoonsgegevens tijdelijk slechts opgeslagen worden, en niet verder worden verwerkt. Je kunt zo’n verzoek bijvoorbeeld doen als je meent dat wij onjuiste persoonsgegevens van je verwerken, of je niet wil dat je gegevens gewist worden. Wij checken vervolgens of je recht hebt op beperking van de verwerking. Dit doen we aan de hand van alle toepasselijke privacywetgeving. Als de eventuele beperking van persoonsgegevens later weer door ons wordt opgeheven, krijg je hier altijd bericht van.

 

Alle bovenstaande verzoeken kun je indienen door je te richten tot onze afdeling administratie.

 

Wanneer je geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kun je ons hiervan per e-mail op de hoogte stellen of afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

 

Als je klachten hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. Ben je na contact met ons nog niet tevreden? Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

 

Beveiliging

Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Douchedeurstrippen.nl verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

 

In het geval dat persoonsgegevens gelekt zijn vanuit ons systeem. Zal Douchedeurstrippen.nl hier melding van maken bij de getroffen partijen.

 

Tot slot

Mocht je na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens je bezoeken op onze website, neem dan gerust per e-mail contact met ons op.

 

Douchedeurstrippen.nl kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.

Mei 2018